Hizmetlerimiz | Д°stanbul Sigorta Duha Sigorta
  Anasayfa Hizmetlerimiz ÇözГјm OrtaklarД± HakkД±mД±zda Д°letiЕџim  
          Duha Sigorta Telefon 0212 596 1 666
  Duha Sigorta Anasayfa

 

Duha Sigorta Hizmetlerimiz

 

Dask

Dask

Teminatın Kapsamı
Zorunlu Deprem Sigortası ile;

¦Depremin
¦Deprem sonucu yangının
¦Deprem sonucu infilakın
¦Deprem sonucu yer kaymasının sigortalı binalarda doðrudan neden olacaðı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, baðımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır.

Kapsamdaki Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir.

587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına ılişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereðince kapsamda bulunan binalar şunlardır:

¦Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
¦634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki baðımsız bölümler,
¦Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan baðımsız bölümler,
¦Doðal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüðünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Henüz baðımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.
Kapsam Dışında Kalan Binalar
Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır:

¦Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,
¦Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,
¦Tamamı ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eðitim merkezi binaları vs.),
¦ınşaatı henüz tamamlanmamış binalar,
¦27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan baðımsız bölümler ve binalar,
¦Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.– üzerine inşa edilmiş binalar.
Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluðu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluðu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiði takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.
Teminat Dışında Kalan Haller
¦Enkaz kaldırma masrafları,
¦Kar kaybı,
¦ış durması,
¦Kira mahrumiyeti,
¦Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları,
¦Mali sorumluluklar ve benzeri dolaylı zararlar,
¦Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri,
¦Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar,
¦Manevi tazminat talepleri,
¦Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak ve yer kayması dışında kalan hasarlar

27 Eylül 2000 tarihinden itibaren geçerli olan Zorunlu Deprem Sigortası hakkında merak ettiðiniz tüm konuları öðrenebilir ve sigorta poliçenizi acentelerimiz aracılıðıyla hazırlatabilirsiniz

Yukarıda yer alan tüm bilgiler, kullanıcıya bilgi vermek amacıyla yayınlanmış olup, poliçede yer alan teminat kapsamına ilişkin detaylı bilgi için poliçenize ait genel ve özel şartlara bakınız.

Ayrıntılı Bilgi ıçin Telefon: 0212 596 1 666
 

Hizmet Alanlarmz:

Adalar Sigorta, Arnavutky Sigorta, Ataehir Sigorta, Avclar Sigorta, Baclar Sigorta, Bahelievler Sigorta, Bakrky Sigorta, Baakehir Sigorta, Bayrampaa Sigorta, Beikta Sigorta, Beykoz Sigorta, Beylikdz Sigorta, Beyolu Sigorta, Bykekmece Sigorta, atalca Sigorta, ekmeky Sigorta, Esenler Sigorta, Esenyurt Sigorta, Eyp Sigorta, Fatih Sigorta, Gaziosmanpaa Sigorta, Gngren Sigorta, Kadky Sigorta, Kathane Sigorta, Kartal Sigorta, Kkekmece Sigorta, Maltepe Sigorta, Pendik Sigorta, Sancaktepe Sigorta, Saryer Sigorta, ile Sigorta, Silivri Sigorta, ili Sigorta, Sultanbeyli Sigorta, Sultangazi Sigorta, Tuzla Sigorta, mraniye Sigorta, skdar Sigorta, Zeytinburnu Sigorta

 
Gerekli Formlar
Kaza Tespit Tutanağı indir
Kasko Değer Listesi Kasko Deðer Listesi
Dask Pirimi Hesapla Dask Primi Hesapla
Online Sigorta Teklifi Alın Online Sigorta Teklifi Al
Poliçe Vadesi Hatırlatma Poliçe Vademi Hatırlat
 

Yararlı Linkler
  Türkiye Sigorta ve Reasürans Br. Br.
TRAMER
Poliçe Sorgulama
Genç Sigortacılar Derneği
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Sigorta Acenteler Derneği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Sigortacı Gazetesi

Tc Kimlik Numarası Öðrenme
Vergi Kimlik Numarası Öğrenme
E-DEVLET

 


Anadolu Sigorta    DoДџa Sigorta   Allianz Sigorta   Mapfre Genel Sigorta  Sompo Japan    Ak Sigorta
Duha Sigorta AracД±lД±k Hizmetleri Ltd.Ећti. Adres: DoДџan AraslД± BulvarД±. Burhan Д°Еџ Merkezi No:194 K:1 (4.Noter YanД±) Esenyurt/Д°stanbul
Tel: 0212 596 1 666 Tel: 0212 450 26 42 Fax: 0212 450 26 41
limitlessisa