Hizmetlerimiz | Д°stanbul Sigorta Duha Sigorta
  Anasayfa Hizmetlerimiz ÇözГјm OrtaklarД± HakkД±mД±zda Д°letiЕџim  
          Duha Sigorta Telefon 0212 596 1 666
  Duha Sigorta Anasayfa

 

Duha Sigorta Hizmetlerimiz

 

Kasko

Trafik Sigortası

Kasko ne zaman başlar?
Kasko, sigorta priminin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa, peşinatın ilk taksitinin teslim edildiği andan itibaren, sigortacının, sigortalıya, poliçesini teslim etmesi ile birlikte başlar. Prim borcu sigortalı tarafından sigorta şirketine belirlenen tarihten sonraki 30 gün içinde ödemezse sigorta şirketi sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Kasko sigortası, poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğleyin saat 12:00'de başlar ve 365 gün sonra öğleyin saat 12:00'de sona erer.


Kasko bedeli nasıl belirleniyor?
Kaskosu yapılacak aracın bedeli Türkiye Sigorta ve Reasürans şirketleri Birliği tarafından hazırlanan araç kasko değer listesine göre tespit edilmektedir. Buna ilave olarak sese, iletişim ve görüntü cihazları ile taşıtta standart dışında yer alan ilave radyo-teyp, telefon, televizyon, air condation gibi cihazlar, aksesuar sigortası kapsamı içine dahil edilir. Bunlar için ayrıca sigorta bedeli saptanır.


Kasko alınırken nelere dikkat edilmeli?
Teminatların kapsamı, kasko anlaşması yapılırken, dikkat edilmesi gereken en önemli konular içinde yer alıyor. Çünkü aracınıza gelebilecek hasarlar, bu teminatlar kapsamında karşılanacaktır. Mağdur durumda kalmamak için ne gibi teminatlar için prim ödediğinize dikkat edin!

Teminatlar

Standart kaskolar, çarpma, çarpılma, yangın, aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüsü ve enflasyon konularını kapsar. Bunların yanında ek teminatlar ile aracınıza gelebilecek hasarları önceden güvence altına alabilirsiniz. Standart kaskodaki teminatları 3 ana başlık altında toplayabiliriz.

Çarpma veya çarpılma

Gerek hareket halinde, gerekse hareketsizken, araç sahibinin veya aracı kullananın iradesi dışında ani, harici etkiler neticesinde sabit ya da hareketli bir cismin çarpması, aracın böyle bir cisme çarpması, çarpışması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar sonucu meydana gelecek hasarlar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler sonucu meydana gelen maddi zararları karşılar.


Aracın yanması

Bir kaza sonucunda meydana gelecek yangın ve infilak.

Aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs

Aracınızın çalınması, çalınmaya teşebbüsü veya aracınızda takılı bulunan radyo-teyp, telefon v.s. gibi aksesuarların çalınması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.vb.

Ferdi teminatlar

Yaralanma ve hastalık durumunda sigortalının uygun sağlık kurumuna nakli, eşlik eden leh darın yaralanma, hastalık sebebiyle nakli, sigortalıya yapılacak tedavi nedeni ile aile üyelerinin birinin seyahat ve konaklaması da ferdi teminatlar ile kasko kapsamına alınabilir. Ayrıca vefat eden sigortalının veya eşlik edenlerin nakli, acil mesajların iletilmesi, evde meydana gelen hasar ve vefat nedeni ile yolculuğun durdurulması sonucu erken dönüş ferdi teminatlar içinde yer alabilir.

Ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek zararlar

Sigorta kapsamı dışındaki zararlar, ek sözleşme ile teminat kapsamı içine alınabilir. Bu kapsam içine alınabilecek teminatları on madde de toplayabiliriz.
- Türkiye dışında meydana gelebilecek zararlar.
- Grev, lokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahalelerin sonucunda meydana gelebilecek zararlar.
- Terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle meydana gelen zararlar.
- Sel ve su baskın ile meydana gelebilecek zararlar.
- Deprem veya yanardağ püskürmesi ile meydana gelen zararlar
- Taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelebilecek yangın dışındaki zararlar.
- Yetkili olamayan kişilere çektiriline araca gelen zararlar ve kurallara uygun olmadan çekilen araçlara gelebilecek zararlar.
- Taşıta gelen zarardan dolayı oluşan maddi kayıplar
- Taşıtın yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar.
- Taşıtın iddia veya yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde meydana gelen zararlar.


Kasko hasarlarında öncelikle yapmanız gerekenler nelerdir?
ışlemlerin başlaması için öncelikle yapmanız gerekenler şunlardır:
Öncelikle hasarınızı 5 iş günü içinde sigorta şirketine ihbar edin. ıhbarda ihtiyacınız olacak poliçe no, hasar tarihi, aracın çekildiği tamirhane adresi ve telefonunu önceden hazırlayın. Sigorta şirketinin eksper tayini için randevu alın. Eksper raporunun hazırlanması için istekte bulunun. Çalınma durumunda ise öncelikle Trafik şube Müdürlüğü'ndeki ilgili merciye başvurun.

Kasko hasarlarında gerekli olan belgeler
- Poliçe fotokopisi
- Kaza tespit tutanağı
- Motorlu araç tescil belgesi fotokopisi
- Sürücü belgesi fotokopisi
- Hasarı belgeleyen fotoğraflar
- Alkol raporu
- Sigortanın kaza beyanı
- Çalınma olayları ile ilgili mercilere başvuru zaptı; olay tarihinden 30 gün sonra araç hala bulunmamış ise Emniyet Müdürlüğü'nden ve ilgili merciden bulunamadığına dair yazı ve trafikten kayıt silindi belgesi


Hangi durumlarda kasko ödeme yapmaz?
Kasko, teminat dışı kalan zararlar karşısında sigortalısına ödeme yapmaz. Peki teminat dışı zararların kapsamı nedir?
ılk akla gelen teminat dışı zarar, uyuşturucu madde kullanımı ve Karayolları Trafik Kanunu'nun yasakladığı miktarda içki alınmasıdır. Bunun gibi sürücü belgesine sahip olmayan kişiler tarafından kullanılan kaskolu araçlarda doğabilecek zararlarda teminat dışında kalırlar. Üzerinde önemle durulması gereken bir diğer konu da taşıtın belirlenen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşımasıdır. Ayrıca aracın bakımsızlık, yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, paslanma ve çürümesi nedeniyle meydana gelen zararlar da teminat dışındadır. Savaş, istila, düşman işgali ve benzeri olaylarda da sigortacı teminat veremez. Bunun gibi nükleer yakıttan veya yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan dolayı doğan zararlar da teminat içine dahil değildir. Bunlar kadar önemli bir konu da, aracın teknik konularda tasarruf yapması nedeniyle eklenen, yani aracı üretim standartlarından çıkartmak üzere yapılan değişikliklerde ortaya çıkacak zararlar. Dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi de taşıtın bir hasar veya zorunluluk nedeniyle taşınması, çekilmesi dışında, taşıtın kendi gücü ile girip çıkabileceği, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında (ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler hariç) uğrayacağı zararlar teminat dışındadır...

Zaman aşımına dikkat!
Sigorta sözleşmesinden doğan bütün talepler iki yılda zaman aşımına uğrar.


Zarar tespiti nasıl yapılır ve ödeme ne süreçte gerçekleşir?
Sigortacı zarar miktarına ilişkin belgeleri kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde incelemelerini tamamlayıp hasar ve tazminat miktarını tespit edip sigortalıya bildirmek zorundadır. Bu süreç içinde sigortalının aracında meydana gelen hasar sigortacı ile sigortalı arasında yapılacak analaşma sonucu tespit edilir. Anlaşamama durumunda zarar miktarının tayini hakem ve bilirkişilerce saptanır. Hakem-bilirkişi heyeti atandığından itibaren 2 ay içersinde karar ile raporlarını hazırlamak zorundadır. Araç çalınması durumunda ise araç sıfır km. alınmış ve hırsızlık hadisesi alınma süresi ile birlikte bir yıl içinde olmuş ise aracın o günkü "sıfır" bedeli ödenir veya yerine sıfır km. yeni araç verilir. Bu şartname pert olan araçlar içinde geçerlidir.ındirimler neye göre yapılır?
Burada dikkat etmeniz gereken önemli konulardan birisi de alınan indirimlerden dolayı mağdur durumda kalmamak. Sigorta şirketleri, poliçe oluştururken bir çok konuda indirim sağlamakta. Akla gelen ilk geleniyse hasarsızlık indirimidir. Sigorta dönemi içinde hasar tazminatı almayan sigortalıya, her yıl için değişen oranlarda hasarsızlık indirimi uygulanılır. Araca bir yıl süre ile yapılan kasko sigortalarında, başlangıçta tespit edilen sigorta bedellerinin enflasyon nedeniyle yıl içerisinde piyasa değerinin altına düşmemesi için TÜFE teminatı verilerek aracın değeri korunmaktadır.

Başlıca indirimler
Araç çokluğu
Hasarsızlık
Ehliyet ve yaş
30 Yaş üzeri tek sürücü indirimi (araç sahibi)
30 Yaş üzeri iki sürücü indirimi


Kaskonuzu ne kadar tanıyorsunuz?
Kasko ve sigortanın ne anlama geldiğini başımız sıkışmadığı sürece bilmeyiz. Tüketici ancak mağdur duruma düştüğü andan itibaren, haklarını aramaya başlar. Hatta çoğu kişi kasko yaptırırken, ne gibi hakları olduğunu bile bilmez. Önemli olan, fiyat avantajı ve aracın kağıt üzerinde güvenceye alınmış olmasıdır. Peki çoğu zaman ne içerdiğini bile bilmeden her hangi bir sigorta şirketine yaptırdığımız kasko nedir? Tüketiciye neler kazandırır? Kaskonun yasalar çerçevesindeki tanımını anlamak biraz güç. Sigorta ile sigortacı, sigortalının, karayolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz (taşıtlar), römork veya karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden doğan menfaatinin doğabilecek zararlar dolayısıyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder. Kısacası araç sahibinin karayolunda aracına gelebilecek zararlardan dolayı aracını bir sigorta şirketi ile güvence altına almasıdır. Araca gelebilecek zararlar denildiğinde ise akla ilk olarak trafik kazaları, hırsızlık ve kötü niyetli hareketler gelir. Kasko sigortası ekstra teminat primleri yatırılmadığı sürece Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Fakat yurt dışı için hizmet veren sigorta şirketleri de bulunmaktadır.


Araç yardım hizmetleri nelerdir?
Yol asistanları, kasko firmasını seçerken dikkat etmeniz gerek en önemli hizmetlerden birisi. Bir çok şirket profesyonel yol yardım firmalarıyla asistan hizmetleri vermektedir. Yol asistanlarının vermiş olduğu başlıca hizmetleri aracın çekilmesi, konaklama, ulaşım masrafları ve kiralık araç temini olarak sıralayabiliriz.

Başlıca asistan hizmetleri
Aracın çekilmesi
Aracın şarampolden kurtarılması
Aracın kullanılamaması nedeni ile konaklama
Aracın emanet ve muhafazası
Profesyonel sürücü hizmeti
Ulaşım masrafları
Kiralık Araç
Ayrıntılı Bilgi ıçin Telefon: 0212 596 1 666 

Hizmet Alanlarmz:

Adalar Sigorta, Arnavutky Sigorta, Ataehir Sigorta, Avclar Sigorta, Baclar Sigorta, Bahelievler Sigorta, Bakrky Sigorta, Baakehir Sigorta, Bayrampaa Sigorta, Beikta Sigorta, Beykoz Sigorta, Beylikdz Sigorta, Beyolu Sigorta, Bykekmece Sigorta, atalca Sigorta, ekmeky Sigorta, Esenler Sigorta, Esenyurt Sigorta, Eyp Sigorta, Fatih Sigorta, Gaziosmanpaa Sigorta, Gngren Sigorta, Kadky Sigorta, Kathane Sigorta, Kartal Sigorta, Kkekmece Sigorta, Maltepe Sigorta, Pendik Sigorta, Sancaktepe Sigorta, Saryer Sigorta, ile Sigorta, Silivri Sigorta, ili Sigorta, Sultanbeyli Sigorta, Sultangazi Sigorta, Tuzla Sigorta, mraniye Sigorta, skdar Sigorta, Zeytinburnu Sigorta

 
Gerekli Formlar
Kaza Tespit Tutanağı indir
Kasko Değer Listesi Kasko Deðer Listesi
Dask Pirimi Hesapla Dask Primi Hesapla
Online Sigorta Teklifi Alın Online Sigorta Teklifi Al
Poliçe Vadesi Hatırlatma Poliçe Vademi Hatırlat
 

Yararlı Linkler
  Türkiye Sigorta ve Reasürans Br. Br.
TRAMER
Poliçe Sorgulama
Genç Sigortacılar Derneği
Sigortacılık Genel Müdürlüğü
Trafik Hizmetleri Başkanlığı
Sigorta Acenteler Derneği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Sigortacı Gazetesi

Tc Kimlik Numarası Öðrenme
Vergi Kimlik Numarası Öğrenme
E-DEVLET

 


Anadolu Sigorta    DoДџa Sigorta   Allianz Sigorta   Mapfre Genel Sigorta  Sompo Japan    Ak Sigorta
Duha Sigorta AracД±lД±k Hizmetleri Ltd.Ећti. Adres: DoДџan AraslД± BulvarД±. Burhan Д°Еџ Merkezi No:194 K:1 (4.Noter YanД±) Esenyurt/Д°stanbul
Tel: 0212 596 1 666 Tel: 0212 450 26 42 Fax: 0212 450 26 41
limitlessisa